Business Joomla Templates

 

Kurs og utdanning i NMF Region Innlandet

I menyen til venstre finner du webdeler til NIFs kurskatalog. Her dukker nye kurs opp etterhvert som de er søkt og godkjent hos NMF. Ønsker din klubb å avholde et kurs? Kontakt kursavdelingen hos nmf. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Stevnekurs: Stevneleder- , Jury- og teknisk kontrollantkurs Arrangeres kun av regionene

 

Seminarer Oppdatering av funksjonær lisenser Arrangeres av grenen eller region (Unntak for MX)

Aktivitetskurs Aktivitetsleder A og B, Trenerkurs Kan arrangeres av klubb

 

Klubbkurs Lisenskurs, klubbutviklingskurs, integrering etc. Kan arrangeres av klubb

 

 

Kurs settes opp etter geografisk behov,
meld ønske om kurs her!

 

 

 

 

Gjennom øremerkede post 3 midler fra Kulturdepartementet kan det regionale kompetansesenteret

subsidiere kurs som arrangeres i regi av regionen.

Subsidier av andre kurs invilges eventuelt  etter sæskilt søknad.

 
free pokerfree poker